DUYURULAR

ODA DUYURULARI

KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SGK, BELGE VERME VE PRİM BORÇLARINI ÖDEMEDE GEÇİKME OLMAMASI İÇİN UYARI M....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İLE DAMGA VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %2’YE İNDİRİLDİ

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

İHALE SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ HALİNDE YENİ İŞYERİ DOSYASI TESCİL EDİLMEK....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

SGK, İŞ KAZASI İNCELEMELERİNDE VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNDE ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER