DUYURULAR

ODA DUYURULARI

ÖZEL SİRKÜLER: DİJİTAL HİZMET VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ VE DEĞERLİ K....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

GELİR VERGİSİNDE HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİNİN USUL VE ESASLARI BELİRL....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞ HESAPLARININ GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDESİ K....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

EN UYGUN TEŞVİK VE DESTEĞİ BULMAK İÇİN İNTERNET PORTALI OLUŞTURULDU

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

MUHSGK UYGULAMASINDA SORUN YAŞANMAMASI İÇİN VKN İLE SGK İŞYERİ SİCİL NU....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDER....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BELGE TÜRÜ VEYA KANUN TÜRÜ FARKLI OLAN SİGORTALILAR İÇİN YENİ EKSİK GÜ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER