NET DÖNEM KARI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ