• Ek Dosya :

DUYURU

Çanakkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında “ CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA EĞİTİM PROGRAMI “ adı altında eğitim protokolü imzalanmıştır.  Söz konusu protokol gereğince Çanakkale SMMM Odası ve Medipol Üniversitesi işbirliği ile Uzlaştırmacılık Eğitimleri düzenlenecektir. İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  05.08.2017 tarih ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 51 inci madde uyarınca  “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında  yetkilendirilmiştir.

 

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

 

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır

 

Uzlaştırmacı Eğitimine kimler katılabilir?

Hukuk Fakültesi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İşletme Fakültesi,

İktisat Fakültesi,

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Ceza Muhakemesi Hukuku

Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Borçlar Hukuku

 

 

Eğitimin İçeriği:

Uzlaştırma Bölümü;

Onarıcı Adalet Anlayışı

Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

 

İletişim Bölümü;

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Müzakere Teknikleri Bölümü;

 

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizi

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama Eğitimi

Belgelendirme:

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi:

23. 09.2019 - 28.09.2019

Eğitim Yeri:

Çanakkale SMMMO Toplantı Salonu

Kurs Saatleri:

13:00 - 22:00

Eğitim Fiyatı:

Çanakkale SMMMO Üye ve Stajyerlerine 900,00 ₺ 

Diğer Katılımcılara 1.000,00  ₺