Görüntülemek için tıklayınız.

DUYURU

İLGİLİ MAKAMA

 

Çanakkale SMMM  Odasının ………. sicil numaralı …………. unvanlı üyesiyim. T.C. İçişleri Bakanlığının 19/05/2020 tarihli Genelgesinin “3-v” maddesi ile “serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler ve meslek mensupları ile beraber çalışanlar” ibaresi eklenmiş ve istisna kapsamına alınmıştır.

 

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde mesleki faaliyetlerimiz devam etmektedir. ………… TCKN’li ………………… yanımda çalışan personel olup çalışanlarımızın hizmetine ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

İş bu belge çalışanımın sokağa çıkma yasağından muaf olduğunu göstermek ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere tarafımca düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                       SMMM/YMM

                                                                                                           Kaşe-İmza