DUYURULAR

ODA DUYURULARI

PROPAN TESLİMLERİNDE ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

İNŞAATLARDA YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK HESABINA ESAS OLAN 2020 İNŞAAT BİR....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

7143 SAYILI YAPILANDIRMA UYGULAMASINDA 2018/NİSAN AYI VE SONRAKİ CARİ AY ÖDEM....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE SİGORTALILIĞI SONA EREN KİŞİ GEÇİCİ İ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERE AİT GSS PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORU....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

2020 YILI BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İLAN EDİLDİ

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER