DUYURULAR

ODA DUYURULARI

EMEKLİ SİGORTALILAR ÜZERİNDEN YARARLANILAN TEŞVİKLER VE ASGARİÜCRET DESTE....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

2019/TEMMUZ AYINDA ERTELENEN SGK YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

2019 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

1 TEMMUZ 2019-31 ARALIK 2019 TARİHLERİ ARASINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GELİR ....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ALKOLLÜ İÇECEKLER İLE TÜTÜN ÜR....

Duyurunun tamamını görmek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

HÜSEYİN SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi
SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”
Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl....
Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

MALİ TAKVİM


ETKİNLİKLER