HASAN İZMİR

Mevzuat İnceleme Komisyonu Başkanı

 

Mevzuat İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı

 

FİSUN UZ

Mevzuat İnceleme Komisyonu Sekreteri

 

MÜJGAN YALÇIN

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi

 

İLHAN DUMAN

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi

 

BANU ÖZ

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi

 

İBRAHİM KAHRAMAN

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi

 

ERHAN KABASAKAL

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi

 

ÖZLEM GAGA

Mevzuat İnceleme Komisyonu Üyesi