DUYURULAR

ODA DUYURULARI

İZAHA DAVET UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE YAPILMASI GER...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 31.12.2020 TARİHİNE KA...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ SORUNU HAKKINDA MESLEKİ KAMUOYUNA DUYURU…

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

7252 SAYILI KANUNLA ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESAS...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İKİNCİ TAKSİTİNİN 31 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KA...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA Y...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

Hüseyin SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

TAKVİM

LİNKLER