DUYURULAR

ODA DUYURULARI

YENİ YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK Y...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

1 TEMMUZ 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLAYAN E-FATURA, E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBU...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

HUZUR HAKKI SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR?

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2020 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANIYOR

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VE/VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME TEBLİĞ EDİLME...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR?

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

BAŞKANIN MESAJI

Hüseyin SOYKAN

ODA BAŞKANI

MEVZUAT HABERLERİ

Taslak : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı 27/06/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genelgesi : 2018-22 “4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği”

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genelgesi : 2018/23 “5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Genelge”

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Resmi Gazete : Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Payl...

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Resmi Gazete : Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

SGK Genel Yazı : 2018 yılı mali tatil uygulaması

Duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

TAKVİM

LİNKLER