Görüntülemek için tıklayınız.

HABER

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere TÜRMOB Sürekli Mesleki Eğitimi Yönetmeliği 23.06.2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik kapsamında TÜRMOB ve Odamız, gerekli çalışmalarını tamamlayarak SÜRGEM-DİĞER EĞİTİMLER kapsamında değerlendirilecek olan Eğitimlerine başlamış bulunmaktadır.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMASI GEREKEN ÜYELER;

Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarımız (serbest meslek faaliyetlerinde bulunanlar ve mesleki şirket ortakları) ile hizmet akdi ile çalıştıkları iş yerinde imza yetkilisi olarak kaşe almış olan meslek mensuplarımızdır.

EĞİTİMLERİN KAPSAMI;

 Aşağıda belirtilen eğitim ve etkinlikler DİĞER EĞİTİMLER, kapsamında değerlendirilecektir.

SÜRGEM’in sürekli eğitimleri kapsamında sayılmakta olan ve Odamızın Web sitesinde de ayrıca ilan edilen, ÇANAKKALE SMMM Odası TESMER Şubesi tarafından düzenlenecek tüm eğitimler,

SÜRGEM tarafından akredite edilmiş Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından ilgili konularda düzenlenecek olan kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler,

TÜRMOB, SÜRGEM; TESMER ve Odamızın Akredite edilmiş kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlediği ilgili konulardaki kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay ve sertifika programları gibi etkinlikler,

EĞİTİMLERE KATILIM VE İŞLEYİŞ;

 Eğitim ve diğer etkinliklere katılmak ve kredilendirilebilmek için oda web sitemiz üzerinden mutlaka eğitim rezervasyonu yaptırılması gerekmektedir.

KAZANILAN EĞİTİM SAATLERİ;

Gün içerisinde alınan eğitimlerin süresi ne kadar olursa olsun 2 saat sürekli mesleki eğitim kapsamında, DİĞER EĞİTİM’lerden sayılacaktır.

SÜRGEM tarafından Akredite edilmiş Üniversiteler ve Diğer Kuruluşlar tarafından veya bu kuruluşlarla TÜRMOB, SÜRGEM ve Odamız tarafından birlikte düzenlenmiş olan kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklerde süresi ne olursa olsun 2 saat sürekli mesleki eğitim kapsamında, DİĞER EĞİTİM’lerden sayılacaktır.

Mart 2020 itibariyle başlayan TÜRMOB-SÜRGEM Eğitimlerimizin tüm meslektaşlarımıza değer katacağına inanıyor,  Yönetim Kurulumuz olarak çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.

           Hüseyin SOYKAN

Çanakkale SMMM Oda Başkanı